اطلاعات تماس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

تهران خيابان گاندي كوچه هفدهم پلاك 4021- 88778975
021- 88780679
021- 88770678
021- 88783874