شماره 32

آخرین شماره مجله

دانلود

مطالعه

دراین شماره میخوانید

صفحات در یک نگاه

    توسعۀ زنجیره ارزش پتروشیمی در سواحل مکران و پتروشیمی اروند در مسیر ورود به بازار سرمایه

    صنعت پتروشیمي در خدمت مردم خوزستان

    اقتصاد محل آزمون و خطا نیست

    اشرف‌زاده در گفت‌و‌گو با توسعۀ پتروشیمی: 95درصد برنامه‌های پترول در سال جاری محقق شد