فهرست عناوین

  تحریم یا خودتحریمی، مسئله این است

  توسعۀ زنجیره ارزش پتروشیمی در سواحل مکران و پتروشیمی اروند در مسیر ورود به بازار سرمایه

  صنعت پتروشیمي در خدمت مردم خوزستان

  نگاهی به مهم‌ترین تحولات صنعت پتروشیمی در سال 1399 و 1400

  اقتصاد محل آزمون و خطا نیست

  بیم و امیدهای آخرین ایران پلاست قرن

  اشرف‌زاده در گفت‌و‌گو با توسعۀ پتروشیمی: 95درصد برنامه‌های پترول در سال جاری محقق شد

  صنعت پتروشیمی، گلوگاه توسعۀ اقتصادی و صنعتی

  خودنمایی شرکت‌های ایرانی در مهم‌ترین نمایشگاه صنعتی کشور

  صادرات پشت دروازۀ خودتحریمی‌ها

  پرهيز از خام‌فروشي، رمز توسعۀ متوازن صنعت پتروشيمي

  نقش توسعۀ صنعت نفت، گاز و پتروشيمي در امنیت اقتصادی در دوران تحریم

  صنعت پتروشیمی عزادار شد

مطالعه مجله

دانلود

لایک

نشریه توسعه پتروشیمی شماره 32