اطلاعات تماس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی

info@apic.co

تهران خيابان گاندي كوچه هفدهم پلاك 4

021- 88778975

021- 88780679

021- 88770678

021- 88783874